Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 16:31

Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng tại Di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến: 5 tác phẩm xuất sắc nhất vào Vòng 1  

Từ ngày phát động Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng tại Di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến (15/12/2023) đến ngày 31/01/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 14 tác phẩm của 9 tác giả tham gia cuộc thi, trong đó có 1 tác giả gửi 3 tác phẩm, 3 tác giả gửi 2 tác phẩm, 4 tác giả gửi 1 tác phẩm (có 1 tác phẩm đề ra 2 phương án). Tất cả các tác giả đều gửi tác phẩm đúng thời hạn và thực hiện đúng, đủ các yêu cầu thể hiện tác phẩm theo thể lệ cuộc thi.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham quan Khu di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến. Ảnh: Hà Lan

Vừa qua, các Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng tại di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến đã họp xem xét, thẩm định 14 tác phẩm dự thi (được định danh bằng mã số dự thi) và tuyển chọn được 5 tác phẩm xuất sắc nhất vào Vòng 1 cuộc thi.

1. Tác phẩm mã số LB 010: Tác giả Lê Lang Biên.

2. Tác phẩm mã số VCPA2: Tác giả Võ Công Chiến.

3. Tác phẩm mã số VL0074: Tác giả Nguyễn Văn Lên.

4. Tác phẩm mã số VH002: Tác giả Trần Việt Hà.

5. Tác phẩm mã số BQ073: Tác giả Lê Lang Biên.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả Vòng 1 Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng tại Di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến đến các tác giả tham gia dự thi.

Đối với các tác phẩm được tuyển chọn vào Vòng 2, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng Nghệ thuật để nâng cao chất lượng về nội dung - nghệ thuật của tác phẩm và tham gia dự thi Vòng 2 theo thể lệ của Cuộc thi./.

BTC

Chia sẻ bài viết