Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 14:46

Hậu Giang phải phấn đấu bứt phá nhanh, bền vững hơn

Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hậu Giang, ông Đinh Thế Huynh đề nghị đại hội làm rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, để phấn đấu phát triển nhanh, bền vững hơn

Sáng 15/10 tại Thành phố Vị Thanh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến 2020 Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020

Tham dự Đại hội có 320 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 30.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng đạt bình quân 13,5%, đạt cao nhất từ trước đến nay. Quá trình đô thị hóa tăng từ 21,3% năm 2010 lên 24,7% năm 2015. Đời sống nhân dân không ngừng tăng lên, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,3 lần năm 2010. Công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn chuyển biến mạnh mẻ. Toàn tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn hơn 61.560 tỉ đồng, trong đó đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hơn 14.233 tỉ đồng, tăng bình quân 12%/năm, qua đó đã có 12 xã và Thị xã Ngã Bảy được công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Hậu Giang đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ giải pháp và 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư cho hạ tầng giao thông, thủy lợi; tập trung qui họach đào tạo nguồn nhân lực, trong đó chú ý đến nguồn nhân lực y tế, nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút, khai thác có hiệu qủa các khu, cụm công nghiệp và trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Ông Đinh Thế Huynh: Hậu Giang phải làm rõ các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế để phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Hậu Giang đã thực hiện được trong thời gian qua. Ông cũng chỉ rõ những mặt tồn tại, yếu kém mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tiếp tục khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị: “Các đại biểu phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân, thảo luận, đánh giá đúng mức những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm; phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao. Phấn đấu để nhiệm kỳ tới, Hậu Giang phát triển bứt phá, nhanh và bền vững hơn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa”./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết