Tiếng Việt | English

27/03/2021 - 12:07

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập trung nghiên cứu 5 chuyên đề

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

 Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; các đồng chí nguyên UVBTV Tỉnh ủy đang cư trú trên địa bàn TP.Tân An; UV BTV và Tỉnh UV khóa XI đang công tác tại cơ quan cấp tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Long An;...

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3), nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3). Theo đó, hội nghị tập trung nghiên cứu 5 chuyên đề bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chỉ đạo các cấp ủy Đảng cần thực hiện nghiêm công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII đến toàn thể đảng viên trong tỉnh trên tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình hành động, thực hiện NQ sát thực tiễn địa phương, đơn vị mình để triển khai, thực hiện hiệu quả. Cần tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nhân dân; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, người lao động; tuyên truyền gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần cho công tác bầu cử thành công./.

Hoài An 

Chia sẻ bài viết