Tiếng Việt | English

05/04/2016 - 15:50

Huyện Thủ Thừa - Long An: Tổ chức thăm chiến sĩ mới

Sau hơn một tháng tiễn các chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Dương Văn Tuấn và các ban ngành huyện, các doanh nghiệp huyện tổ chức đi thăm, tặng quà cho 45 chiến sĩ mới ở Trung đoàn 738 (huyện Thạnh Hóa) và 15 chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động Bộ đội Biên phòng Long An (thị xã Kiến Tường). Trong đó, các doanh nghiệp hỗ trợ 30 triệu đồng cho 2 đơn vị trên./.

Chủ tịch UBND huyện - Dương Văn Tuấn (bìa trái) tặng quà cho các chiến sĩ mới ở Trung đoàn 738

Các đoàn thể huyện Thủ Thừa tặng quà cho chiến sĩ mới

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết