Tiếng Việt | English

27/07/2015 - 14:20

Khi ý Đảng, lòng dân là một

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống của người dân. Đặc biệt, các hoạt động Về nguồn hằng năm được triển khai bằng các chương trình, dự án giúp thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thực tế, hoạt động Về nguồn là minh chứng cho sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân. Hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã có nhiều hình thức, biện pháp và những việc làm thiết thực trong công tác xã hội hóa, chung tay chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa. Khi đó, nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân ngày càng thể hiện nhiều hơn tấm lòng tri ân đối với hoạt động Về nguồn.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều đường nhựa, đường bêtông đang từng bước thay thế những con đường đất lầy lội. Hàng vạn ngôi nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, nhiều phần quà nghĩa tình đã được trao tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Bên cạnh đó, rất nhiều công trình nhà văn hóa, các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu như: Điện, đường, trường học, trạm y tế,... đều được xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp với kinh phí khá lớn, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Có thể nói, Về nguồn đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân, thực sự trở thành trách nhiệm chung của xã hội, một khi “ý Đảng” với “lòng dân” là một thì việc gì cũng thành công. Từ đó, mỗi người thấy rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương hôm nay.

Nhã Uyên

Chia sẻ bài viết