Tiếng Việt | English

12/04/2017 - 17:20

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của Quân khu 7 và Long An trong thế chiến lược chung của cả nước

Ngày 12/4, tại Bộ CHQS tỉnh Long An diễn ra hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An.

Chính ủy Quân khu 7 - Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Tư lệnh Quân khu 7 - Trung tướng Võ Minh Lương, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần dự và chủ trì hội nghị.


Hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP-QSĐP giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7

với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP trong những năm qua, hội nghị tập trung thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện về công tác QS-QPĐP góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thống nhất các chủ trương, quan điểm về nhiệm vụ QS-QP gắn với an ninh và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Quân khu và Long An.

Trong đó, tập trung thực hiện đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo gắn chặt với xây dựng điểm vững mạnh toàn diện về QP-QSĐP; thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với nước bạn Campuchia; chú trọng xây dựng LLVT các cấp vững mạnh toàn diện, nhất là trên địa bàn biên giới, cửa sông ra biển và những vùng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương và chăm lo cho LLVT; phối hợp thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, tôn giáo, dân tộc, LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới,…


LLVT Long An thực hành diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Dỹ-Chính ủy Quân khu 7 thống nhất và đánh giá cao những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ QP-QSĐP trên địa bàn chiến lược của Quân khu 7 và Long An trong thế chiến lược chung của cả nước. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, dưới sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, địa phương không ngừng củng cố, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, góp phần đưa kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết