Tiếng Việt | English

12/01/2021 - 19:48

Sức ép luận tội đè nặng Tổng thống Trump trong những ngày cuối tại vị

Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump sẽ rời nhiệm sở, song sức ép luận tội ngày càng gia tăng trong khoảng thời gian ít ỏi này.