Tiếng Việt | English

29/03/2024 - 10:13

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương thực hiện các giải pháp trong cung cấp nước sinh hoạt

Thông tin từ HĐND tỉnh Long An, ngay sau khi nắm bắt phản ánh, kiến nghị của cử tri về tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các huyện: Tân Trụ, Cần Đước và Cần Giuộc, Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp khảo sát và làm việc với các địa phương về tình hình cung cấp nước sinh hoạt.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc cấp nước sinh hoạt tại huyện Cần Giuộc từ kiến nghị, phản ánh của cử tri

Đoàn trực tiếp đi khảo sát, nắm tình hình cung cấp nước sinh hoạt hiện nay tại các địa phương và đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 218/KL-HĐND, ngày 19/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh tại Chương trình Đối thoại về vấn đề điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra về giá nước, thống nhất cách thức xây dựng phương án giá giữa cơ quan thẩm định và cơ quan đề xuất giá bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế và tính đặc thù của từng địa phương, trong đó cần xác định rõ yếu tố về vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn và thu nhập của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa đơn vị cấp nước và người sử dụng nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát, kiểm tra các nguồn cung cấp nước theo quy hoạch, phân vùng để có sự điều chỉnh phù hợp theo năng lực thực tế của đơn vị cấp nước; quy định phân vùng cấp nước cụ thể cho từng dự án theo quy mô được duyệt để tránh chồng lấn giữa các nhà đầu tư. Đối với thực trạng các giếng khoan lấy nước ngầm hiện nay trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, xác định giếng nào cần thực hiện đóng bít theo lộ trình.

Riêng đối với các địa phương vùng hạ, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về cung cấp nước sinh hoạt tại địa phương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định gắn với rà soát việc phân vùng cấp nước tại địa phương hiện nay bảo đảm thống nhất, đồng bộ, ổn định, không bị chồng lấn, phù hợp với năng lực thực tế của đơn vị cung cấp nước. Đối với những khu vực đã đấu nối với đường ống tập trung của các nhà máy nước mặt nhưng sản lượng nước cung cấp không ổn định, không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, nhất là trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại vùng hạ của huyện Cần Giuộc như hiện nay cần xem xét thực hiện linh hoạt cho phép tiếp tục sử dụng nguồn cấp nước từ các giếng khoan có đủ điều kiện để góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hạn./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết