Tiếng Việt | English

25/02/2016 - 11:20

Long An:

Triển khai công tác tư pháp cấp huyện, xã

Sáng ngày 25-2-2016, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An - Nguyễn Văn Lâm chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp cấp huyện, xã năm 2016. Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tư pháp cấp huyện, xã năm 2015 và định hướng năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An chủ trì hội nghị.

Năm 2015, tư pháp các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tổ chức thành công cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 2 bộ luật quan trọng là Luật Dân sự và Luật Hình sự.

Ngành Tư pháp làm tốt nhiệm vụ là cơ quan “gác cổng” cho UBND về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và tư vấn cho UBND cùng cấp, góp phần tháo gỡ vụ việc có liên quan đến sự kiện pháp lý.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính có bước tiến tích cực, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch, công chứng, hộ tịch kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều thành tích theo hướng vừa tuyên truyền theo chiều rộng, vừa phổ biến theo chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An - Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh, các địa phương cần tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục những hạn chế, nhất là những vướng mắc về cơ chế để làm tốt hơn nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2016, tư pháp huyện, xã tập trung kiểm soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND và HĐND cùng cấp ban hành, làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến rộng rãi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp,... Tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi năm 2016", phấn đấu hòa giải thành đạt tỷ lệ 85% trở lên.

Hội nghị còn nghe đại diện Sở Tư pháp triển khai Luật: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hộ tịch./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết