Tiếng Việt | English

06/07/2016 - 02:37

Việc giải quyết trợ cấp cho người khuyết tật ở Đức Hòa có đúng quy định?

Căn cứ vào kết quả rà soát, đối chiếu từng khoản mục hưởng trợ cấp, việc chi trả tiền trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Đực bảo đảm đủ theo quy định và áp dụng đúng với Luật Người khuyết tật (NKT).

Trong đơn gửi đến Báo Long An, ông Nguyễn Văn Đực (SN 1956) ngụ Ô3, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khiếu nại về việc ông thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo Nghị định số 28/NĐ-CP, ngày 10-4-2012 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NKT và Thông tư hướng dẫn số 26/TT- BLĐTBXH, ngày 12-11-2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) nhưng lại hưởng chế độ trợ cấp không đúng quy định.

Ông Đực là đối tượng NKT đặc biệt nặng được hưởng chế độ hệ số 1,5, được quy định rõ về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng đối với hộ gia đình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một NKT đặc biệt nặng, nhưng ông chỉ được tính hưởng chế độ hệ số 1. Bên cạnh đó, phần truy lãnh theo bản kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Hòa trong sổ trợ cấp xã hội không thể hiện đầy đủ phần tiền truy lãnh và ký nhận số tiền truy lãnh là 4.770.000 đồng. Trong sổ không có cấp tháng 10-2015 và gạch xóa từ tháng 8-2015 đến tháng 9-2015, phần truy lãnh từ ngày 1-5-2012 đến ngày 31-12-2012.

Vì vậy, ông Đực cho rằng tại sao lại có việc gạch xóa trong sổ trợ cấp xã hội, đồng thời, ông chỉ lãnh trợ cấp của tháng 9-2015. Ông Đực cho biết, điều hết sức phi lý khi tháng 7-2015, ông lãnh trợ cấp 450.000 đồng, nhưng đến tháng 8-2015 lại cấp cho ông 360.000 đồng?!

Trong đơn khiếu nại, ông Nguyễn Văn Đực cho rằng phòng LĐ – TB&XH huyện Đức Hòa giải quyết trợ cấp xã hội thuộc diện đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng là không đúng quy định gây ảnh hưởng đến quyền lợi của ông

 Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Hòa - Trần Công Quyền trả lời những vấn đề khiếu nại của ông Đực như sau:

Thứ nhất, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Hòa áp dụng tại khoản 3, Điều 17, Nghị định 28/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NKT thì “Hộ gia đình đối tượng “trực tiếp” nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số 1. Hệ số 1,5 được quy định rõ tại điểm a, khoản 4, Điều 17 về trường hợp “nhận” nuôi dưỡng, chăm sóc một NKT đặc biệt nặng cũng như quy định rõ người đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19: Điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng,... Như vậy, ông Đực thuộc diện được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số 1 là đúng theo trình tự và quy định của Luật NKT.

Thứ hai, trong sổ trợ cấp xã hội, số tiền truy lãnh 4.770.000 đồng thể hiện rõ trong sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ tại Phòng LĐ-TB&XH huyện. Đồng thời, ông Đực thừa nhận đã nhận đủ số tiền truy lãnh trên, được thể hiện bằng bút tích chữ ký xác nhận đã nhận tiền của ông tại buổi tiếp công dân vào ngày 16-5-2016.

Thứ ba, sổ trợ cấp xã hội bị gạch xóa, nguyên nhân do ông Đực chưa đồng ý nhận tiền trợ cấp của tháng đáng lẽ ra ông phải nhận đều đặn hằng tháng. Sau khi ông Đực nộp sổ trợ cấp cho thủ quỹ của UBND thị trấn Hậu Nghĩa. Thủ quỹ ghi số tiền trợ cấp của tháng vào trong sổ trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, có nhiều tháng ông Đực chưa đồng ý nhận tiền của tháng đó mà thủ quỹ đã ghi vào sổ trợ cấp xã hội. Do đó, thủ quỹ bắt buộc phải gạch bỏ thông tin số tiền trong sổ trợ cấp. Tiền trợ cấp tháng 10-2015 thể hiện rõ trong sổ trợ cấp xã hội bằng bản gốc được lưu trữ tại UBND thị trấn Hậu Nghĩa.

Thứ tư, ông Đực là đối tượng NKT đặc biệt nặng đã được UBND huyện Đức Hòa (theo Quyết định số 314/QĐ-UBND, ngày 29-1-2016) điều chỉnh mức trợ cấp xã hội của ông từ hệ số 2 là 360.000 đồng/tháng lên hệ số 2.5 là 450.000 đồng/tháng (thuộc đối tượng NKT đặc biệt nặng là người cao tuổi). Thời gian được hưởng áp dụng từ tháng 1-2016. Ông Đực khiếu nại tháng 7-2015, ông được hưởng 540.000 đồng/tháng là do áp dụng hệ số tính mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NKT đặc biệt là hệ số 2.

Cụ thể, số tiền trợ cấp xã hội ông được hưởng quy định là 180.000 đồng nhân với 2 là 360.000 đồng, cộng với 180.000 đồng tiền trợ cấp cho người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc (cụ thể là vợ ông - bà Nguyễn Thị Lệ) ra tổng số tiền trợ cấp tháng 7-2015 ông Đực lãnh là 540.000 đồng. Tháng 8-2015, ông chỉ nhận được 360.000 đồng là do từ tháng 7, ông yêu cầu tách riêng ra từ 1 sổ trợ cấp xã hội chung bao gồm số tiền của NKT hưởng trợ cấp và số tiền của người chăm sóc, nuôi dưỡng ra thành 2 sổ riêng biệt. Do đó, ông Đực lãnh 1 sổ trợ cấp với tiền 360.000 đồng theo quy định NKT đặc biệt nặng hưởng trợ cấp và bà Lệ lãnh 1 sổ trợ cấp với 180.000 đồng theo quy định trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng.

Như vậy, căn cứ vào kết quả rà soát, đối chiếu từng khoản mục hưởng trợ cấp bao gồm tiền hưởng thường xuyên hằng tháng, tiền truy lãnh do thực hiện Nghị định 28/CP về việc điều chỉnh mức độ khuyết tật. Do đó, việc chi trả tiền trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Đực bảo đảm đủ theo quy định và áp dụng đúng với Luật NKT. Việc ông Đực khiếu nại Phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Hòa giải quyết trợ cấp xã hội thuộc diện đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng là không đúng quy định gây ảnh hưởng đến quyền lợi của ông là hoàn toàn không có căn cứ./.

Hồng Phi

Chia sẻ bài viết