Tiếng Việt | English

06/06/2019 - 15:06

17 tập thể, 26 cá nhân được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2018

Nhiều mô hình, phong trào của MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức thành viên với sự phối hợp của ngành Công an góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới.

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao bằng khen của Bộ Công an cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích tốt

Ngày 06/6, Công an tỉnh Long An phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 - 2018. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đến dự.

5 năm qua, lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được tăng cường; đa dạng về hình thức, sáng tạo về nội dung, góp phần nâng cao nhận thức trong các tổ chức thành viên của MTTQ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Ý thức phòng, chống tội phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được nâng lên. Lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự tại chỗ được củng cố và phát triển đều khắp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết với các phong trào cách mạng khác của toàn Đảng, toàn dân; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với từng địa phương, trong cơ quan, doanh nghiệp. Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ được thúc đẩy, thực hiện khá toàn diện, sâu rộng.

Công an và MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều mô hình được nhân rộng; phong trào nhiều nơi có sự chuyển biến; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên.

Hiện nay, bình quân hàng năm có trên 165/192 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “An toàn về an ninh, trật tự” và xếp loại phong trào vững mạnh trở lên, đạt tỷ lệ bình quân 86,04%.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Lê Văn Hùng trao bằng khen Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam cho đại diện các tập thể

Nổi bật, UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa",…

LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền với xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh gắn với triển khai, thực hiện Đề án 01 về “Xây dựng tổ chức Công nhân tự quản ở khu nhà tập thể, khu nhà trọ có đông công nhân lao động lưu trú”; các hoạt động chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động thông qua góp vốn xoay vòng, thăm hỏi, tặng quà,… mỗi năm với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ động triển khai đến hội viên các nghị quyết của Đảng; chương trình kế hoạch của Nhà nước về phong trào bảo vệ ANTQ trong giai đoạn mới, kết hợp tuyên truyền, phổ biển âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trong đó, Hội Cựu chiến binh 6 huyện, thị xã biên giới giáp ranh Vương quốc Campuchia phối hợp lực lượng biên phòng, công an, quân sự tổ chức tuyên tuyền hội viên và nhân dân giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền và nhân dân nước bạn.

Tỉnh đoàn cấp phát tài liệu, tuyên truyền về phòng, chống ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp ngành Công an tuyên truyền thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Hội Nông dân vận động hội viên tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục 388 đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người tốt, tái hòa nhập cộng đồng,…

Đại biểu ký kết Kế hoạch phối hợp giữa UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể với Công an tỉnh thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 - 2020

Tại hội nghị diễn ra lễ  ký kết Kế hoạch phối hợp giữa UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể với Công an tỉnh thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 - 2020.

Dịp này, có 17 tập thể, 26 cá nhân nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công an, Trung ương MTTQ Việt Nam, giấy khen của Công an tỉnh vì thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2013 - 2018./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết