Tiếng Việt | English

10/09/2017 - 09:49

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới” tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT).


Học sinh Trường THPT Rạch Kiến, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tham gia Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chú trọng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở từng cấp, lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức Đảng, đoàn thể; sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư; các tổ chức nhân dân tự quản,...

Qua 5 năm, các cấp tổ chức được 20.351 cuộc tuyên truyền, có 1.017.553 lượt cán bộ và người dân dự; mở 386 lớp tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; đưa 1.047 tin, bài, ảnh thông tin trên các phương tiện truyền thông; phát thanh 275 tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở và qua Tiếng loa ANTT lưu động; phát hành 6.200 cuốn tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm và hướng dẫn phong trào TDBVANTTQ; dán và cấp phát 1,5 triệu tờ rơi, tờ bướm, panô, áp phích, gửi đến từng hộ dân và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo,... góp phần tuyên truyền tình hình ANTT, nâng cao cảnh giác cho người dân.

Qua đó, người dân phát hiện, tố giác và cung cấp 10.153 nguồn tin, giúp lực lượng chức năng làm rõ, xử lý 6.271 vụ, việc liên quan đến ANTT; bắt 124 đối tượng có lệnh truy nã; vận động 236 đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú, tự thú. Quần chúng tham gia vây bắt 574 đối tượng phạm tội quả tang về trộm cắp, cướp giật tài sản; tham gia quản lý, giáo dục 2.642 đối tượng tiến bộ.

Hàng năm, 100% cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, trường học, cơ sở giáo dục có nghị quyết, kế hoạch triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Hiện, toàn tỉnh có trên 98,6% gia đình; 120/192 xã, phường, thị trấn văn hóa; 847 khu dân cư không có tội phạm; 801 khu dân cư không có tội phạm về ma túy; 58 xã nông thôn mới; 150/192 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phong trào TDBVANTQ được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo gắn kết nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm./.

PV

Chia sẻ bài viết