Tiếng Việt | English

14/03/2019 - 09:08

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phối hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dự hội nghị trực tuyến có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an phối hợp Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW về thực hiện công tác dân vận.

Tại Công an tỉnh Long An, dự hội nghị trực tuyến có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, Chương trình hành động số 22 và kết quả 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38. Qua đó, công tác triển khai, thực hiện nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và được lực lượng công an phối hợp Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác đạt nhiều kết quả. Các ban chỉ đạo địa phương, cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả, chất lượng. Phong trào thi đua Dân vận khéo được chủ động trong phối hợp thực hiện. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết