Tiếng Việt | English

19/09/2017 - 14:38

Chủ động phòng ngừa tội phạm tại gia đình

Qua 5 năm (2012-2017) phối hợp thực hiện công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, Công an (CA) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xây dựng nhiều mô hình, kế hoạch, góp phần tích cực trong phòng ngừa phát sinh tội phạm.

Giao lưu phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh

Hàng năm, 2 bên phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện; tuyên truyền sâu rộng đến người dân 74/74 ấp, khu phố về: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân - Gia đình; Luật Phòng, chống và kiểm soát ma túy, Luật Giao thông đường bộ; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm;...

CA huyện chỉ đạo CA xã, thị trấn tiếp tục thực hiện diễn đàn “CA xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”, tổ chức 309 cuộc tiếp xúc với 22.768 lượt người dân. Qua đó, người dân đóng góp 1.098 ý kiến liên quan an ninh, trật tự (ANTT) và công tác xây dựng lực lượng CA.

5 năm qua, người dân cung cấp 2.540 tin, giúp lực lượng CA làm rõ, xử lý 1.095 vụ/2.547 đối tượng vi phạm về ANTT. Riêng hội viên PN cung cấp 259 tin, giúp CA làm rõ, xử lý 171 vụ/243 đối tượng, trong đó có 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội PN phối hợp CA các xã, thị trấn phát động hội viên, đoàn viên, thanh niên và gia đình cam kết giáo dục con em chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; không tụ tập, tham gia đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng;... Hội PN các xã, thị trấn nhận lãnh cảm hóa, giáo dục có tiến bộ 6 đối tượng mãn hạn tù, 1 đối tượng hưởng án treo, 157 đối tượng vi phạm hành chính về ANTT, an toàn giao thông; giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, vốn sản xuất cho các đối tượng.

Tân Thạnh duy trì 110 câu lạc bộ PN xã, thị trấn với 3.260 thành viên; 86 câu lạc bộ PN ấp, khu phố với 2.748 thành viên; xây dựng 10 tủ sách, 3 ngăn sách pháp luật và nhân rộng các mô hình: Tổ PN không có bạo lực gia đình, Gia đình không có con tảo hôn, Giáo dục con tuổi vị thành niên không vi phạm pháp luật,...

Công tác nắm tình hình, phối hợp quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội của CA và Hội PN huyện Tân Thạnh góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại gia đình, cơ sở./.

PV

Chia sẻ bài viết