Tiếng Việt | English

07/10/2022 - 09:12

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII

Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/10/2022. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tổ chức ĐH.

Đến ngày 22/7/2022, 204 cơ sở Hội và 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Năm 2022 là năm diễn ra ĐH đại biểu Hội CCB các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Tính đến ngày 22/7/2022, 204 cơ sở Hội và 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công ĐH Hội CCB nhiệm kỳ 2022 - 2027.

ĐH được tổ chức đúng nguyên tắc, Điều lệ hội và tiến độ đề ra. ĐH đã bầu được các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra có năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Báo cáo chính trị sát với hướng dẫn của Tỉnh hội, đánh giá được kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ qua và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

Song song với việc lãnh, chỉ đạo Hội CCB cấp dưới tổ chức ĐH, Hội CCB tỉnh tích cực chuẩn bị cho ĐH cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh - Nguyễn Văn Đực cho biết: ĐH đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, toàn diện trong tổ chức Hội và cán bộ, hội viên (HV). ĐH có 221 đại biểu đại diện cho trên 23.000 CCB toàn tỉnh tham dự. Để ĐH được tổ chức thành công, ngay từ đầu năm, Tỉnh hội xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH, thành lập các tiểu ban để bảo đảm công tác về tổ chức, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần.

Các nội dung như văn kiện ĐH, phương án nhân sự, thời gian, địa điểm tổ chức,... đã được Tỉnh hội chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam thông qua. Cụ thể, đối với Dự thảo báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được phân tích, đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ.

Hội thi Tìm hiểu truyền thống cựu chiến binh Việt Nam là một trong những hoạt động tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

5 năm qua, các cấp Hội có bước phát triển vững chắc, cán bộ, HV đều phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đề ra. Điển hình như các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua CCB gương mẫu, CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như 10+1, 5+1 (10 hoặc 5 hộ CCB khá giàu giúp 1 hộ CCB thoát nghèo), Quỹ xây dựng nhà Đồng đội,...

Các tổ chức Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 2.500 tỉ đồng để HV vay vốn phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ, có 384 hộ HV thoát nghèo. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ có 15 tập thể CCB từ tỉnh đến cơ sở và 96 cán bộ, HV CCB được các cấp khen thưởng.

Dự kiến, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 27 người, Ban Thường vụ có 9 người, 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch. Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ số lượng, đúng cơ cấu, có sự kế thừa và thực sự là những nhân tố tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo công tác Hội trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được chuẩn bị bài bản, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, HV; tích cực xây dựng các công trình chào mừng, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng, ĐH đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, tiếp tục động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tạo tiền đề cho sự phát triển phong trào CCB và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới./.

 Văn Đát

Chia sẻ bài viết