Tiếng Việt | English

29/08/2019 - 19:57

20 tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị

Ngày 29/8, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức tổng kết thực hiện Nghị định 26 ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị (SQDB) Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tá Đặng Văn Lẫm - Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại tá Đặng Văn Lẫm - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Long An luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường vụ Đảng ủy Quân khu và sự hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng lực lượng SQDB, rà soát, tuyển chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn đào tạo SQDB. Từ năm 2002 đến nay, đơn vị đã tuyển chọn đào tạo được gần 500 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Văn Lẫm - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, xây dựng đội ngũ SQDB, tổ chức, sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

 Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị định 26

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị định 26

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt và nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí công tác xây dựng đội ngũ SQDB, đây là lực lượng có ý nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn trên địa bàn tỉnh, vì đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng nguồn lực lượng SQDB đạt hiệu quả cao nhất”.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ./.

Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết