Tiếng Việt | English

31/08/2015 - 20:11

Campuchia: Việc phân giới, cắm mốc biên giới với Việt Nam là minh bạch

Việc phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia được thực hiện minh bạch theo luật pháp quốc tế, các Hiệp ước và những cam kết mà 2 nước đã ký.

Thời gian gần đây, các nghị sỹ của Đảng đối lập Cứu quốc thường xuyên chỉ trích Chính phủ Campuchia thực hiện việc phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam– Campuchia không đúng quy định.

Ủy ban biên giới 2 nước Việt Nam- Campuchia thường xuyên họp để thực hiện những công việc tiếp theo.

Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia cho rằng, việc phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia được thực hiện minh bạch đúng theo luật pháp quốc tế, các Hiệp ước và những cam kết mà 2 nước đã ký. Việc tuyên truyền nói xấu sự thật của Đảng đối lập là âm mưu để trục lợi chính trị.

Trước năm 1954, Pháp đã vẻ xong bản đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 cho Campuchia. Đây là bản đồ xưa nhất, được Chính phủ đưa vào Hiến pháp Campuchia để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Căn cứ vào bản đồ Bonne, 2 Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã soạn thảo các Hiệp ước và những cam kết để thực hiện phân giới cắm mốc Việt Nam- Campuchia.

Ông Va Kim Hong, Bộ trưởng Cao cấp, Chủ tịch Ủy Ban Biên giới Quốc gia Campuchia cho biết, trong quá trình đàm phán xây dựng các Hiệp ước, hai bên đã căn cứ vào Hiến pháp của mỗi nước để đàm phán thương thảo một cách thận trọng và cầu thị để tìm ra giải pháp mà hai bên đều chấp nhận được và không trái với Hiến pháp của mỗi nước. Để triển khai có hiệu quả các Hiệp ước đã được ký, Campuchia đã thành lập Ủy ban biên giới quốc gia với sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương.

"Ủy ban Biên giới quốc gia có đầy đủ