Tiếng Việt | English

07/11/2017 - 01:10

Cần Đước: Xây dựng phong cách người công an nhân dân

Công an huyện Cần Đước, xây dựng kế hoạch triển khai đến Công an các xã, thị trấn. Thời gian qua, các đồng chí công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đều hoàn thành các nhiệm vụ được giao...

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Long An về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện Cần Đước, xây dựng kế hoạch triển khai đến Công an các xã, thị trấn.

Qua sinh hoạt chính trị, họp giao ban định kỳ, công an huyện thường xuyên quán triệt thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh trong thi hành công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng; phong cách nhân văn vì nhân dân phục vụ... Qua đó, giúp các đồng chí công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và ý thức trong rèn luyện về tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử, lề lối làm việc trong khi thi hành công vụ. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đăng ký, quản lý hộ khẩu, phát chứng minh nhân dân, giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân,...

Thời gian qua, các đồng chí công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đều hoàn thành các nhiệm vụ được giao không có đồng chí nào vi phạm về tư thế, lễ tiết, tác phong, điều lệnh CAND./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết