Tiếng Việt | English

Tăng cường liên kết, đổi mới sản phẩm thu hút du khách đến ĐBSCL

Vùng ĐBSCL được bồi đắp bởi phù sa màu mỡ của sông Mekong, có hệ thống kênh, rạch chằng chịt, hệ sinh thái đa dạng cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc rất thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch.