Tiếng Việt | English

10/03/2016 - 09:02

Gần gũi, yêu thương chiến sĩ mới

Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 kiểm tra tình hình học tập, huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự Long An.


Chính ủy Quân khu 7 ( bìa phải) kiểm tra cơ sở vật chất huấn luyện chiến sĩ mới

Năm 2016, Trung đoàn 738 đón nhận 580 chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại đơn vị, trong đó, có 31,7% trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, số còn lại chủ yếu tốt nghiệp THPT, tỷ lệ đảng viên chiếm 5,34%. Đơn vị chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác từ nhiều tháng nay, trong đó, đặc biệt chú trọng bảo đảm doanh trại, doanh cụ, chế độ, tiêu chuẩn cho chiến sĩ mới. Bồi dưỡng, tập huấn 121 đồng chí cán bộ khung huấn luyện, chủ động sửa chữa, làm mới mô hình học cụ với kinh phí gần 100 triệu đồng.

Ngay từ những ngày đầu, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, tiến hành huấn luyện dự khóa. Hằng tuần, duy trì chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi bước vào huấn luyện; tổ chức hành quân rèn luyện thể lực cho bộ đội. Sau mỗi buổi học đều tổ chức kiểm tra nhận thức của người học, tổ chức hội thao giữa các tiểu đội nhằm đánh giá kết quả nắm nội dung của chiến sĩ, qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ biểu dương sự nỗ lực của lực lượng vũ trang Long An trong công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho năm đầu tiên huấn luyện chiến sĩ mới theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới sửa đổi, đánh giá cao công tác tổ chức huấn luyện cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ mới của Bộ Chỉ huy Quân sự Long An. Chính ủy Quân khu cũng nhắc nhở cán bộ, chỉ huy của Trung đoàn 738 phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, yêu thương chiến sĩ mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết