Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 14:11

Năm 2019: 2 tỉ đồng dành cho chương trình xúc tiến thương mại

Sở Công Thương tổ chức cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia kết nối tiêu thụ hàng hóa tại chợ Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai

Sở Công Thương tổ chức cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia kết nối tiêu thụ hàng hóa tại chợ Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2019 với nguồn kinh phí 2 tỉ đồng. UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động XTTM và phối hợp Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Chương trình XTTM năm 2019 gồm 4 chương trình chính.

Thứ nhất là Chương trình XTTM thị trường nước ngoài với nguồn kinh phí dự toán 200 triệu đồng dành cho việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm tại nước ngoài theo Chương trình XTTM quốc gia. Theo đó, các chương trình XTTM sẽ gồm khảo sát thị trường và tham dự hội chợ, triển lãm các nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước ASEAN,...

Thứ hai là Chương trình XTTM thị trường trong nước và định hướng xuất khẩu tại Việt Nam, dự toán kinh phí 813,1 triệu đồng. Chương trình gồm 2 nội dung chính: Chương trình tham dự hội chợ, triển lãm với kinh phí 344,2 triệu đồng và Chương trình Giao thương, tìm kiếm thị trường, kết nối cung - cầu với kinh phí 468,9 triệu đồng.

Thứ ba là Chương trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây là chương trình được dành phần lớn nguồn kinh phí XTTM với số tiền 854 triệu đồng. Theo đó, nguồn kinh phí sẽ dành để tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, biên giới và khu, cụm công nghiệp trong tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Long An tham gia phiên chợ hàng Việt
ngoài tỉnh.

Thứ tư là Chương trình XTTM khác với dự toán kinh phí 132,7 triệu đồng, gồm các chương trình tập huấn công tác XTTM; Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện điểm bán hàng nông sản, thực phẩm tại chợ của các huyện;...

Gia Hân

Chia sẻ bài viết