Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 11:07

Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Văn Xướng: Kỳ họp lần này có nhiều đổi mới

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp lần thứ 13 với nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên Báo Long An có cuộc phỏng vấn chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng xoay quanh nội dung kỳ họp lần này.

PV: Ông đánh giá như thế nào về kết quả của kỳ họp lần này?

Ông Đặng Văn Xướng: Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kỳ họp đã thẳng thắn thảo luận, thông qua các nghị quyết (NQ) được Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan trình tại kỳ họp, bảo đảm chất lượng, khả thi, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo.

Cách thức tổ chức kỳ họp lần này có nhiều đổi mới, rút ngắn được thời gian trình bày văn bản, chỉ tập trung trình bày làm rõ những nội dung trọng tâm. Các cá nhân trả lời chất vấn đã nghiêm túc nhìn nhận hạn chế trong quản lý, điều hành, thấy rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới.?

PV: Nội dung chủ yếu kỳ họp lần này tập trung là gì, thưa ông?

Ông Đặng Văn Xướng: Kỳ họp đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích sâu về thực trạng đối với công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015.

Đặc biệt, tại kỳ họp đã xem xét, quyết định thông qua 17 NQ (chưa tính các NQ về công tác nhân sự); trong đó, có nhiều NQ quan trọng như: Phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016; chính sách hỗ trợ vắc-xin phòng bệnh heo tai xanh (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; về đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng của huyện Đức Hòa đạt tiêu chuẩn đô thi loại IV; quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp,...?

PV: Theo ông, phải làm gì để các NQ nhanh chóng đi vào cuộc sống?

Ông Đặng Văn Xướng: Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ nhanh chóng tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm thông tin kết quả kỳ họp, triển khai các NQ HĐND tỉnh đã ban hành, tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện. Đồng thời, đôn đốc UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các NQ của HĐND tỉnh; bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.?

PV: Xin cảm ơn ông!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết