Tiếng Việt | English

11/01/2022 - 15:02

'Không dừng, không nghỉ, không chùng xuống', 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ' trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Năm 2021, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức Đảng và 16.794 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 3.463 đảng viên.

Ngày 11/01, Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương – Trần Cẩm Tú cùng thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Long An

Tại điểm cầu tỉnh Long An, dự hội nghị có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Lê Thanh Nghiêm và đại diện UBKT các huyện, thị xã Kiến Tường, TP. Tân An, UBKT các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy.

Báo cáo tại hội nghị, UBKT Trung ương khẳng định, trong năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống” góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương – Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị (ảnh chụp từ màn mình trực tuyến)

Trong thực hiện nhiệm vụ, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Trong đó, nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đã được kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn.

Theo thống kê của UBKT Trung ương, năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức Đảng và 272.512 đảng viên, có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 20 tổ chức Đảng. Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 51.600 tổ chức và 272.512 đảng viên, tăng 22,6% tổ chức Đảng và 12,9% đảng viên so với năm 2020. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương. Qua kiểm tra kết luận có 317 tổ chức Đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 308 đảng viên.

Long An là một trong số các địa phương thực hiện kiểm tra nhiều với 238 tổ chức Đảng

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức Đảng và 8.928 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 1.575 tổ chức Đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật đối với 194 tổ chức và 3.465 đảng viên. Một số địa phương đã thực hiện kiểm tra nhiều như Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Đăk Lăk và Long An. Trong đó, UBKT các cấp chủ yếu kiểm tra tập trung vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên kháng sản, thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động tư pháp, công tác cán bộ,… Ngoài ra, UBKT các cấp còn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 28.925 tổ chức Đảng, tăng 11,8% so với năm 2020. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các khuyết điểm, tồn tại trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, giúp cấp ủy, UBKT cấp dưới nhận thức đầy đủ hơn về công tác KTGS của Đảng, nâng chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Trong công tác thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức Đảng và 16.794 đảng viên, UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 3.463 đảng viên. Việc xử lý kỷ luật Đảng cơ bản được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng vi phạm bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, có lý, có tình, có tác dụng giáo dục răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Từ đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, củng cố và tăng cường niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, UBKT Trung ương cũng cho rằng, trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số cấp ủy, UBKT chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, chậm xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa. Việc nắm tình hình ở một số địa phương chưa kịp thời, còn bị động, tỷ lệ chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thấp, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình vi phạm tại của tổ chức Đảng, đảng viên dẫn đến hiệu quả cảnh báo phòng ngừa vi phạm từ công tác KTGS còn hạn chế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả từ công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng (ảnh chụp từ màn mình trực tuyến)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả từ công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, kết quả công tác KTGS tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng với tinh thần “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống” trong công tác xây dựng, chỉ đốn Đảng góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ KTSG trong năm 2022.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương – Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu UBKT các cấp cần tập trung triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong KTGS cần tập trung KTGS đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm; KTGS đối với tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trong thực hiện nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước để công tác KTGS đạt hiệu quả cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương – Trần Cẩm Tú nhấn mạnh./.

 Kiên Định

Chia sẻ bài viết