Tiếng Việt | English

22/04/2024 - 16:55

Long An thí điểm hỗ trợ đầu tư hơn 153km đường giao thông trục ấp trong giai đoạn 2024-2025  

Tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch thí điểm hỗ trợ đầu tư đường giao thông trục ấp trên địa bàn tỉnh năm 2024 và 2025. Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn 2024-2025, toàn tỉnh có ít nhất hơn 153km đường trục ấp, liên ấp được thực hiện thí điểm hỗ trợ đầu tư theo Đề án.

Trong giai đoạn 2024-2025, toàn tỉnh có ít nhất hơn 153km đường trục ấp, liên ấp được thực hiện thí điểm hỗ trợ đầu tư theo Đề án

Đề án đã được UBND tỉnh ban hành ngày 17/4/2024. Đề án đề ra mục tiêu đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa các tuyến đường trục ấp, đường liên ấp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội khu vực nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất hơn 153km đường trục ấp, liên ấp được thực hiện thí điểm hỗ trợ đầu tư theo Đề án. Các đường giao thông trục ấp, liên ấp được hỗ trợ đầu tư có chiều rộng mặt đường tối thiểu 4m, 5m.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ những đường giao thông bảo đảm mặt bằng, có hệ thống cầu, cống đã được đầu tư xây dựng. Đối với những đường giao thông đã được bê tông hóa có chiều rộng mặt đường dưới 4m thì hỗ trợ để nâng cấp, mở rộng mặt đường đạt từ 4m trở lên. Không hỗ trợ đối với những đường nằm trong quy hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp và có kế hoạch, lộ trình thực hiện quy hoạch được duyệt.

Thực hiện Đề án, tỉnh hỗ trợ 100% khối lượng xi măng và cấp trực tiếp cho huyện, thị xã, thành phố. Huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 100% khối lượng cát, đá, nền hạ và các khoản chi phí khác theo quy định. Bên cạnh đó, các xã tổ chức vận động Nhân dân để giải phóng mặt bằng, đóng góp công lao động, giám sát công trình, triển khai, thực hiện dự án, công trình theo quy định. Các đường giao thông được hỗ trợ theo Đề án sử dụng chung mác bê tông 300. 

Theo đề án, năm 2024 tiến hành đầu tư hơn 51km; năm 2025 là 102km. Nguồn vốn thực hiện Đề án từ ngân sách tỉnh, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nguồn xổ số kiến thiết, huy động xã hội hóa khác. Trong đó, huyện Đức Hòa được đầu tư 20km, huyện Tân Thạnh 17,5km, huyện Tân Hưng 17km, huyện Thủ Thừa 16,6km, huyện Vĩnh Hưng 13,9km, huyện Thạnh Hóa 13km,…

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 8.827km đường giao thông. Trong đó, đường bê tông nhựa 524km (chiếm 5,9%); đường đá dăm nhựa 3.244km (chiếm 36,8%); đường bê tông xi măng 1.588km (chiếm 18,0%); đường cấp phối 2.352km (chiếm 26,7%); đường đất 1.119km, chiếm 12,7%.

Tính đến cuối năm 2023, đã có 131/161 xã (chiếm 81,37%) đạt tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí xã NTM, trong đó có 78/161 xã (chiếm 48,55%) số xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Mặt khác, theo quy định đối với xã NTM, tiêu chuẩn đường trục ấp (liên ấp) và đường trục chính nội đồng chỉ cần trải cấp phối có lu lèn bằng sỏi đỏ, đá dăm là đạt. Do đó, mặc dù số xã đã đạt tiêu chí giao thông cao nhưng tỷ lệ đường trục ấp, trục chính nội đồng còn trải cấp phối (cứng hoá bằng đá xanh, sỏi đỏ) còn khá lớn.

Vì vậy, việc triển khai, thực hiện Đề án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng. Ngoài ra, việc triển khai, thực hiện Đề án còn góp phần phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng dân cư trong việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết