Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 15:55

Long An: Tin vắn

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Đước tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ở 18 cụm lớp học nhằm giúp cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn ngành nắm vững những vấn đề cơ bản về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và cập nhật thông tin, kiến thức mới, phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

Hoàng Nguyên

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng xã văn hóa-nông thôn mới (XVH-NTM) huyện Châu Thành đã đến xã Hòa Phú phúc tra kết quả xây dựng XVH-NTM năm 2015. Năm 2014, xã Hòa Phú đã được UBND tỉnh công nhận XVH-NTM. Sau 1 năm được công nhận, đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí XVH-NTM.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tin vắn