Tiếng Việt | English

19/01/2020 - 07:03

Kiến nghị bố trí kinh phí lắp đặt 16 cửa cống ngăn mặn trên tuyến QL62

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An – Nguyễn Thành Ngoãn ký văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương và bố trí kinh phí để lắp đặt các cửa cống ngăn mặn trên tuyến QL62.

Sở Giao thông Vận tải kiến nghị lắp đặt 16 cửa cống ngăn mặn trên tuyến QL62

Thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô 2019 - 2020, Sở Giao thông Vận tải chủ trì mời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thủ Thừa và UBND huyện Thạnh Hóa kiểm tra thực tế hiện trường các cống trên tuyến QL62 có khả năng ảnh hưởng xâm nhập mặn.

Theo đó, có tất cả 16 cống gồm Tám Khanh, Rạch Chùa, Rạch Gỗ, Bà Lộc, Rạch Bần, Tam Lang, Ổ Gà, Cá Bóng, Bà Thầy, Cả Ràng, Rạch Gia, Bà Sở, Thầy Pháp, Nước Trong, Cây Khế, Rạch Lò; các cống này không có cửa cống để ngăn mặn.

Theo Sở Giao thông Vận tải, tuyến QL62 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác cho Sở Giao thông Vận tải quản lý; kinh phí bố trí hàng năm chỉ dùng để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa định kỳ phục vụ nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của nhân dân trên tuyến chứ không có kinh phí để lắp các cửa cống chống xâm nhập mặn trên.

Để tránh ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh khu vực phía Nam QL62 trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải trình UBND tỉnh cho chủ trương để lập hồ sơ dự toán và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện lắp đặt 16 cửa cống ngăn mặn trên./.

Lê Đức