Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 09:46

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 1: Phát huy truyền thống đơn vị 3 lần anh hùng

Tiểu đoàn 1 Long An là Tiểu đoàn bộ đội địa phương, đơn vị chủ công, nòng cốt trong chiến tranh nhân dân của tỉnh. Tiểu đoàn 1 ra đời trong cao trào toàn dân đánh giặc, giải phóng quê hương. từ “Đại đội 1 cơ động” được thành lập ngày 17-6-1960, tại giồng ông tưởng, Đức Huệ; đến ngày 21-1-1964, tại kinh hội đồng Sầm đơn vị được chính thức ra mắt mang phiên hiệu tiểu đoàn 1 Long An.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738

Trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Tiểu đoàn 1 Long An đã 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là kết quả lãnh đạo của Đảng bộ, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân Long An cùng sự hy sinh xương máu và công sức của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 luôn quyết tâm chiến đấu và chiến thắng các đơn vị chủ lực của kẻ thù, ngụy, kể cả quân Mỹ và quân chư hầu.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, Tiểu đoàn 1 đã đánh thắng những đơn vị chủ lực cấp trung đoàn, sư đoàn của Pôn-Pốt. Trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt đã sản sinh ra nhiều anh hùng, dũng sĩ. Nhiều cán bộ tiểu đoàn đã trở thành cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương; là cán bộ cấp tướng đã về hưu hoặc đang nắm giữ trọng trách ở Quân khu.Tiểu đoàn 1 luôn là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Long An, đã trưởng thành nhanh chóng, góp phần xây dựng nên truyền thống của quê hương Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CBCS Tiểu đoàn 1 luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong giai đoạn cách mạng mới, tiểu đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,