Tiếng Việt | English

08/09/2017 - 18:58

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An lắng nghe ý kiến đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), hội viên phụ nữ (HVPN) về đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ; lối sống, quan hệ xã hội; những vấn đề liên quan đến công tác phát triển đảng viên và khen thưởng;...


Quang cảnh đối thoại

Liên quan đến vấn đề đào tạo, Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho rằng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tại cuộc đối thoại, nhiều thắc mắc của ĐVTN, HVPN được Ban Giám đốc Công an tỉnh trả lời rõ ràng, cụ thể. Đại tá Lê Minh Hùng đề nghị, ĐVTN, HVPN tích cực hơn nữa trong việc tham gia đề xuất các giải pháp theo hướng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Cuộc đối thoại nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác thanh niên, phụ nữ, tạo diễn đàn để đoàn viên, hội viên bày tỏ, đề xuất những nguyện vọng của mình trong học tập, rèn luyện. Qua đó, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tại cuộc đối thoại, Công an tỉnh còn tuyên dương 10 thanh niên Công an tỉnh tiêu biểu năm 2017 và biểu dương Nam giới điểm 10 năm 2017./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết