Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Rèn luyện bản lĩnh, xây dựng niềm tin, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu