Tiếng Việt | English

04/12/2020 - 17:23

Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

Ngày 03/12, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5053/QĐ-BYT ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính".

Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính" nhằm truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để cách ly, xử lý kịp thời

Mục đích là truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan. Việc thực hành truy vết yêu cầu phải thần tốc và triệt để, không được để sót người tiếp xúc; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, huyện, xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động tối đa mọi nguồn lực đảm bảo cho công tác truy vết nhanh, hiệu quả.

Nguyên tắc: Tiến hành truy vết càng sớm càng tốt, ngay khi có thông tin ca bệnh; xác định các "mốc dịch tễ" trước, sau đó mới truy vết đến từng người tiếp xúc; sử dụng đồng thời nhiều lực lượng truy vết để tiến hành truy vết thật nhanh theo các "mốc dịch tễ" phát hiện được; áp dụng nhiều biện pháp truy vết, các biện pháp có thể thu thập được các thông tin trùng lặp nhưng bổ sung cho nhau, giúp truy vết người tiếp xúc một cách đầy đủ và có hệ thống; đầu tư nguồn lực và thời gian để hoàn thành truy vết F1 trước trong thời gian sớm nhất, việc truy vết F2 thực hiện sau khi đã cơ bản hoàn thành truy vết F1; các "mốc dịch tễ" và người tiếp xúc gần F1 cần được truy vết trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi ca bệnh khởi phát cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế; người tham gia truy vết khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.

Cách thức truy vết F1 gồm 5 bước: Bước 1: Xác định các "mốc dịch tễ"; bước 2: Thông báo các "mốc dịch tễ" cho bộ phận điều phối truy vết; bước 3: Triển khai truy vết F1; bước 4: Rà soát và hoàn thiện danh sách F1; bước 5: Tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm.

Cách thức truy vết F2: Sau khi cơ bản hoàn thành truy vết F1, tiến hành truy vết F2 theo các cách sau: Phát biểu mẫu tự cung cấp thông tin về F2 cho người F1 tự khai báo; cơ sở cách ly tập trung, chính quyền địa phương và y tế cơ sở tiếp tục điều tra truy vết F2 tại cộng đồng cũng như hỏi khai thác F2 từ người F1 tại cơ sở cách ly tập trung; chuyển danh sách F2 truy vết được cho địa phương để tổ chức cách ly y tế tại nhà theo quy định.

"Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính" là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trên toàn quốc./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết