Tiếng Việt | English

02/10/2015 - 18:30

Đối thoại giải quyết khiếu nại: Sẽ xem xét để có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân

Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm phát biểu kết luận tại buổi đối thoại

Chiều ngày 2-10-2015, UBND tỉnh Long An tổ chức tiếp và đối thoại với 3 hộ dân trên địa bàn huyện Cần Đước liên quan đến việc khiếu nại, đòi lại đất trước đây. Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân Lương Thị Son, xã Long Khê; Nguyễn Văn Ngàn, xã Long Trạch; Võ Văn Trừ, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, nêu ý kiến về nguồn gốc đất cũ trước đây và khẳng định nguồn gốc đất này được gia đình quản lý và sử dụng trước đó nhưng sau này chính quyền địa phương đã thu hồi và cấp cho người khác khiến việc khiếu nại kéo dài. Đồng thời, các hộ cũng có ý kiến kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trả lại diện tích đất này.


Các hộ dân nêu ý kiến trong buổi đối thoại

Trước những ý kiến của các hộ gia đình, các ngành chức năng, địa phương cho rằng việc giải quyết những tranh chấp, khiếu nại của các hộ dân trong suốt quá trình đều được thực hiện theo đúng pháp luật và theo tinh thần kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc trước đó.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm khẳng định, hiện nay các văn bản, quyết định trong quá trình giải quyết tranh chấp khiếu nại của 2 hộ dân là ông Nguyễn Văn Ngàn và bà Lương Thị Son đã được thực hiện theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi xem xét về tình và để đảm bảo thực hiện theo đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc, địa phương cần rà soát lại cụ thể hoàn cảnh từng hộ gia đình để có chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội phù hợp. Đồng thời phải rà soát, kiểm tra lại nguồn gốc đất và công khai để 2 hộ dân biết và chấp hành. Riêng trường hợp khiếu nại của ông Võ Văn Trừ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện xem xét lại kế hoạch sử dụng đất, nếu có tình trạng đất bỏ hoang và cấp cho 2 hộ dân khác thì phải nghiêm túc kiểm điểm, xử lý, kết quả báo cáo cho UBND tỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết