Tiếng Việt | English

09/06/2015 - 15:46

Đức Huệ: Chú trọng công tác an sinh xã hội

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Đức Huệ luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng tới chính sách bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), nhất là trợ giúp kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, từ năm 2011-2014, toàn huyện đã giúp hơn 1.740 hộ thoát nghèo, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và từ tình hình thực tiễn của địa phương, huyện Đức Huệ đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác ASXH. Qua đó kịp thời đáp ứng yêu cầu, mục tiêu thực hiện công tác ASXH trên địa bàn, huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội tham gia thực hiện. Cụ thể, từ năm 2011-2014, huyện đã cấp thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp thường xuyên cho 7.400 đối tượng theo quy định, với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng; đồng thời trợ cấp đột xuất cho 315 lượt người, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện còn huy động các nguồn lực xã hội xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, Quỹ Từ thiện được hơn 6,8 tỉ đồng để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng cần được bảo trợ.

Ngoài ra, huyện cũng dành nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo như: Đào tạo nghề, hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ nhà ở, tiền điện, miễn giảm học phí,… Qua đó, kịp thời giúp các đối tượng vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần phát triển đồng bộ kinh tế, văn hóa-xã hội, và an ninh-quốc phòng tại địa phương./.

Hồng Luyn

Chia sẻ bài viết