Tiếng Việt | English

11/04/2024 - 19:45

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 11/4, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, cho ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Khối năm 2024 trong quí I, một số nhiệm vụ trọng tâm quí II/2024.

Đến dự có lãnh đạo, đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong quí I/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm phấn đầu về đích sớm các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về mặt hạn chế, một số đơn vị còn chậm xây dựng các chương trình, kế hoạch; hoạt động của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn.

 Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn tiếp thu, giải trình các ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Khối trong quí I và một số nhiệm vụ trọng tâm quí II/ 2024; đồng thời, đóng góp ý kiến về kết quả, hạn chế và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng phát huy tính chủ động của người đứng đầu, giữ vững tính tiên phong, gương mẫu.

Đồng thời, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2025-2030, củng cố nhân sự cấp ủy; kịp thời nắm bắt tình hình khó khăn của các đơn vị; thực hiện tốt phong trào Dân vận khéo./.

Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết