Tiếng Việt | English

22/04/2024 - 15:26

Nâng cao kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 22/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn về phát ngôn, giao tiếp báo chí và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) – Lưu Đình Phúc làm báo cáo viên hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) – Lưu Đình Phúc đã truyền đạt 2 chuyên đề: Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phương pháp thực hiện và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Trong đó, chuyên đề Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí xoay quanh các nội dung như quan hệ, giao tiếp báo chí truyền thông; quy định, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức theo dõi, tiếp nhận, cung cấp thông tin kịp thời, chính thống cho báo chí truyền thông, thông tin cơ sở về những vấn đề dư luận quan tâm; xử lý khủng hoảng truyền thông,...

Còn chuyên đề về Phương pháp thực hiện và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách xoay quanh các nội dung: Vai trò, hiệu quả, trách nhiệm, quy trình thực hiện truyền thông chính sách; xây dựng nội dung truyền thông chính sách; tổ chức truyền thông chính sách trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội; tiếp nhận, xử lý thông tin và phản hồi ý kiến góp ý chính sách,...

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh

Bên cạnh các quy định cụ thể của pháp luật, quy chế liên quan đến phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì báo cáo viên đã phân tích về phát ngôn trên báo chí thời gian qua, các cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông trong một số vụ việc xảy ra thời gian qua trong cả nước.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần coi báo chí, truyền thông là đối tác. Xây dựng mối quan hệ hợp tác, thân thiện với truyền thông. Luôn có kế hoạch để xử lý các vấn đề xảy ra, cố gắng thông tin càng nhanh càng tốt,...

Về phía các cơ quan báo chí, nhà báo cũng phải thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật và đạo đức của người làm báo.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí và thực hiện truyền thông chính sách có vai trò rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH.

Thời gian qua tại tỉnh, việc phối hợp cung cấp thông tin, xử lý thông tin liên quan đến các ngành, địa phương có sự chuyển biến rõ nét, thông tin báo chí được xử lý khá tốt. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn những bất cập chậm khắc phục; công tác theo dõi, nắm bắt thông tin, phản hồi báo chí có lúc, có nơi còn chưa kịp thời; những kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc báo chí cũng còn có hạn chế, dẫn đến việc ngại tiếp xúc khi phóng viên liên hệ lấy thông tin; người phát ngôn thường xuyên thay đổi do luân chuyển, điều động,...

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An - Nguyễn Bá Luân phát biểu tại hội nghị tập huấn

Hiện nay, toàn tỉnh có 237 người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong đó, 34 người cấp tỉnh, 15 người cấp huyện và 188 người cấp xã. Đây là lực lượng quan trọng giúp thông tin của ngành, địa phương được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời. Đây cũng là nguồn thông tin chính thống của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Việc tổ chức tập huấn phát ngôn, giao tiếp báo chí và thực hiện truyền thông chính sách hàng năm luôn được tỉnh quan tâm thực hiện.

Ông Nguyễn Bá Luân đề nghị, các đại biểu dự tập huấn với cương vị là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành, địa phương tiếp thu sâu sắc, đầy đủ các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt. Từ đó, vận dụng hiệu quả vào vị trí, nhiệm vụ đang đảm trách./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết