Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn trong tỉnh đã có nhiều thay đổi. Rất nhiều dự án, công trình xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH như: Giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nhà văn hóa,... đã được triển khai thực hiện, thiết thực phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại, giải trí của cư dân nông thôn, góp phần nâng cao các tiêu chí NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã có 36/192 xã được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia, đánh dấu thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện chương trình đột phá về đầu tư xây dựng và phát triển NTM của Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015. 

Đặc biệt, trong quá trình XDNTM, nhờ làm tốt công tác tổ chức, tuyên truyền đã khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, xóa dần tâm lý thụ động, ỷ lại, dựa dẫm vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Từ đó, nhiều hộ gia đình ở nông thôn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền bạc làm các công trình phúc lợi công cộng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 36 xã đạt chuẩn NTM đã ghi lại đậm nét sự đồng thuận của nhân dân, là những điển hình tích cực của phong trào nhân dân tham gia XDNTM. Từ những con đường, cây cầu ở nông thôn, việc sản xuất, thông thương hàng hóa, đi lại, học tập càng thuận lợi hơn.

Trong quá trình đóng góp đầu tư cộng đồng, nhiều nơi đã phát huy tốt vai trò của nhân dân trong thực hiện quy chế giám sát đầu tư cộng đồng: Công khai thông tin về công trình, dự án, dân chủ bàn bạc mức đóng góp; giám sát quá trình thi công, quy trình, quy phạm kỹ thuật; mua sắm nguyên vật liệu, theo dõi, kiểm tra kết quả, nghiệm thu và quyết toán công trình,... Nhờ đó, chất lượng công trình nâng cao, tiết kiệm, giảm thất thoát vật tư, đặc biệt là tăng cường lòng tin của nhân dân. Tuy nhiên, ở vài nơi, địa phương chưa tuân thủ nghiêm quy chế giám sát đầu tư cộng đồng, khiến người dân bức xúc vì thiếu thông tin, không thực hiện đúng nội dung công khai với dân, chất lượng công trình thấp, không bảo đảm. Ở Vĩnh Hưng còn xảy ra tình trạng cây cầu giá trị 2,4 tỉ đồng, có huy động vốn đóng góp của nhân dân, vừa mới khánh thành đã bị sập. Báo Long An cũng nhận được đơn thư, đường dây nóng của công dân phản ánh những bức xúc xung quanh quy chế giám sát đầu tư cộng đồng.

Cùng với việc dân chủ hóa đời sống xã hội, các ngành, địa phương cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuân thủ quy chế giám sát đầu tư cộng đồng. Việc gì mà “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng thành công. Đó cũng là giải pháp tích cực trong thực hiện chương trình đầu tư XDNTM.

Tấn Tú

Chia sẻ bài viết