Tiếng Việt | English

17/10/2017 - 08:48

Trang bị tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp

Tối 16/10, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Long An khai giảng lớp tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ trong khu vực sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh và các huyện lân cận.


Khai giảng lớp học tiếng Anh trong khu vực sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh

Đây là chương trình thuộc Đề án đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT của UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020, nhằm bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ để có khả năng giao tiếp, học tập, làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khóa học trang bị cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp những kiến thức cơ bản về tiếng Anh, biết nói tiếng Anh, phát huy khả năng giao tiếp, phục vụ công tác đối ngoại, nắm tình hình, tuyên truyền vận động, đấu tranh và làm nhiệm vụ quốc tế khi được phân công. Đồng thời làm cơ sở để bộ đội sử dụng, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị trong biên chế.

Nội dung, chương trình, giáo viên cho lớp tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Sở Giáo Dục - Đào tạo tỉnh Long An đảm nhận./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết