Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 08:14

Từ ngày 01/7, chấm dứt hoạt động bến xe khách Đức Huệ

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3.2.3 mục 3.2 phần III của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi 1:2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-SGTVT ngày 26/9/2017 của Sở Giao thông Vận tải Long An về việc công bố lại Bến xe khách Đức Huệ; Căn cứ Thông báo số 264/TB-UBND ngày 25/01/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Đức Huệ về việc giải thể Bến xe khách huyện Đức Huệ; Căn cứ Thông báo kết luận cuộc họp số 6545/TB-SGTVT ngày 29/12/2023 của Sở Giao thông Vận tải về việc họp bàn phương án hoạt động đối với các tuyến vận tải hành khách tại bến xe Đức Huệ;

Sở Giao thông Vận tải Long An thông báo về việc chấm dứt hoạt động Bến xe khách Đức Huệ với các nội dung sau:

- Tên Bến xe khách: Đức Huệ; Mã số: 03; Loại bến xe: loại 5.

- Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đức Huệ.

- Vị trí: Khu vực 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 02723.854095.

- Tổng diện tích đất: 2632 m2, trong đó:

+ Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón, trả khách: 420m2.

+ Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác: 400m2.

+ Diện tích phòng chờ cho hành khách: 50m2.

Thời gian chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 01/7/2024. 

Sở Giao thông Vận tải Long An đề nghị các Sở Giao thông Vận tải có các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô đang hoạt động tại bến xe khách Đức Huệ thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải được biết và thực hiện./.

T.H

Chia sẻ bài viết