Tiếng Việt | English

07/05/2018 - 15:16

Xử phạt 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm

Từ đầu năm 2018 đến nay, ngành chức năng  kiểm tra 169 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, có 40 cơ sở vi phạm: Không bảo đảm điều kiện kinh doanh, hàng hóa có nhãn ghi chưa đúng, kém chất lượng. Bên cạnh đó, ngành chức năng thu 16 mẫu lúa giống, 35 mẫu phân bón để phân tích mẫu kiểm tra chất lượng. Kết quả, có 2/16 mẫu lúa giống không đạt chất lượng so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt lúa giống; 17/35 mẫu phân bón không đạt chất lượng so với bảng công bố áp dụng, trong đó có 4 mẫu phân bón giả (hàm lượng đạt dưới 70% so với bảng công bố áp dụng). Tổng số tiền phạt trên  230 triệu đồng./.

Hải Phong

Chia sẻ bài viết