Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

400 điển hình được UBND và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên trao bằng khen cho các điển hình

Ngày 28-5-2015, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức-lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2010-2015 và tuyên dương công nhân-lao động (CNLĐ) giỏi năm 2015.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 100 CNLĐ giỏi; LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho 200 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ và 100 CNLĐ giỏi.

Theo LĐLĐ tỉnh, thời gian qua, các phong trào thi đua được phát động thực hiện rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Công đoàn (CĐ) các cấp đã tổ chức đăng ký các công trình thi đua để thực hiện, từ đó có nhiều sáng kiến, cải tiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao. Như trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hằng năm có trên 1.900 lượt CĐ cơ sở hưởng ứng thi đua. Từ năm 2010 đến năm 2014, có trên 300 công trình và sản phẩm mới được đăng ký thực hiện. Hay trong phong trào thi đua yêu nước gắn với việc CNVCLĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ 2010-2014, LĐLĐ tỉnh đã tuyên dương 69 tập thể và cá nhân; đồng thời, các cấp CĐ trong tỉnh còn tuyên dương hàng trăm tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào này. Phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ với nội dung giỏi việc nước, đảm việc nhà cũng đi vào cuộc sống. Từ 2010-2014, có gần 80.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi,...

Công tác biểu dương điển hình “CNLĐ giỏi”, được duy trì thực hiện thường xuyên, kịp thời khích lệ, động viên những sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất. Từ năm 2012-2014, LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh đã 3 lần tổ chức hội nghị tuyên dương 600 CNLĐ giỏi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên nhấn mạnh: “Những năm qua, lực lượng CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển. Đặc biệt, các phong trào thi đua đã được CNVCLĐ thực hiện thường xuyên. Trong đó, những tập thể và cá nhân được biểu dương tại hội nghị chính là hạt nhân tiêu biểu cho việc thực hiện các phong trào. Qua hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các phong trào thi đua, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, các cấp CĐ, doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết