Tiếng Việt | English

22/10/2015 - 09:24

48 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành xong Đại hội

Tính đến ngày 18/10, đã có 48 đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Trung ương, trong đợt 2, từ ngày 2 đến ngày 18/10 có 26 đảng bộ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: 23 đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối Các Cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Rút kinh nghiệm từ các đại hội đợt trước, trong đợt hai, từ ngày 2-18/10, các đại hội đảng bộ được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc theo Chỉ thị 36-CT/TW; phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ở các đại hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Mặt khác, việc bố trí số lượng thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội hợp lý hơn, phân công cụ thể, giúp cho công tác điều hành đại hội được tập trung và thông suốt hơn. Tất cả các báo cáo chính trị đều được trình bày tóm tắt, ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề lớn.

Các ý kiến thảo luận, đóng góp vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc có chất lượng, có tính thực tiễn cao, tăng cường trao đổi thảo luận, tập trung vào những vấn đề lớn, những hạn chế, tồn tại hoặc còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong đợt 2, Đại hội của các đảng bộ đều tiến hành đủ 04 nội dung theo Chỉ thị 36-CT/TW, riêng Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện 03 nội dung, không bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư… mà để chỉ định.

Về công tác bầu cử, tại 25 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội từ ngày 2-18/10, đã bầu ra 1.357 ủy viên ban chấp hành. Tuy nhiên, số lượng ủy viên ban chấp hành được bầu còn thiếu 10 người so với Đề án nhân sự ban đầu. Có 12 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử nhưng bầu không trúng ban chấp hành.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 bầu Ban Chấp hành mới. Đà Nẵng là địa phương đứng đầu về tỷ lệ bầu cán bộ trẻ

Tại 25 đảng bộ tiến hành đại hội trong đợt 2, có nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành cao hơn 15%, đặc biệt là Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh và Kiên Giang có tỷ lệ nữ trên 20%. Một số đơn vị có kết quả bầu tỷ lệ cán bộ trẻ trong ban chấp hành cao hơn 10%, cao nhất là Đà Nẵng 13,46%.

Tổng số uỷ viên ban thường vụ được bầu trong đợt này là 373 người. Tuy nhiên, số lượng ủy viên ban thường vụ so với đề án nhân sự ban đầu còn thiếu15 người. Có 03 trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử để cơ cấu ban thường vụ, bầu trúng ban chấp hành nhưng không bầu trúng ban thường vụ.

Tại 25 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội từ ngày 2-18/10, đã có 24 đồng chí bí thư cấp uỷ được bầu, trong đó 2 bí thư dưới 40 tuổi, 1 bí thư là nữ. Tổng số phó bí thư được bầu của 25 đảng bộ là 64 người. Tuy nhiên, số lượng phó bí thư cấp ủy so với đề án nhân sự ban đầu còn thiếu 4 người.

Về bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, việc bầu cử được thực hiện đúng quy chế; bầu đủ số lượng phân bổ bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu ngành, lĩnh vực, tỷ lệ tuổi trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, tỷ lệ trúng cử cao.

Qua các đại hội đảng bộ cấp TW tiến hành trong đợt 2, Ban Tổ chức Trung ương nhận thấy một số hạn chế. Cụ thể như, một số báo cáo tham luận tại đại hội chưa có sự khái quát cao, thiếu tính tranh luận, chưa tập trung vào những vấn đề lớn, những hạn chế, tồn tại hoặc còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Còn một số đảng bộ chưa chuẩn bị đủ phương án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực. Công tác bầu cử vẫn để xảy ra một số sai sót nhỏ; việc phổ biến quy chế bầu cử, phiếu hợp lệ, không hợp lệ ở một số nơi chưa thật sự rõ ràng… Tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tham gia ban thường vụ nhiều nơi còn thấp hơn so với yêu cầu của Chỉ thị 36-CT/TW.

Như vậy, tính đến ngày 18/10, đã có 48 đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020./.

Hương Giang/VOV-Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết