Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 14:01

Châu Thành: 99,94% người dân tham gia bầu cử trưởng ấp, khu phố

Ngày 9-6-2015, huyện Châu Thành tổng kết công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2018. Bí thư Huyện ủy - Bùi Văn Nhắm, Chủ tịch UBND huyện - Trương Văn Biết đến dự.

Toàn huyện đã giới thiệu 182 ứng cử viên để người dân lựa chọn, tiến hành bầu 91 trưởng ấp, khu phố ở 13 xã, thị trấn. Có hơn 26.350 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử (đạt 99,94%). Trong 91 trưởng ấp, khu phố trúng cử, có 65 người tái cử (chiếm 71%), 46 trưởng ấp là đảng viên (chiếm hơn 50%), 40 người là đại biểu HĐND cấp xã (chiếm 44%), có 5 trưởng ấp là nữ (chiếm gần 6%).

Cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2018 là dịp để người dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng chính quyền.

Dịp này, huyện đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2018./.

Hoàng Hồ 

Chia sẻ bài viết