Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 13:52

Chia sẻ bí quyết làm giàu cho doanh nghiệp và cho bản thân

Ngày 12-7-2015, tại Hội trường Thống nhất, diễn giả Leroy Frank Ratnam người Singapone đã chia sẻ bí quyết làm giàu cho doanh nghiệp và cho bản thân với hơn 500 đại biểu là lãnh đạo tỉnh Long An.

Đại biểu tham dự hội thảo có dịp tiếp cận những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực mà hiện các nước trong khu vực và trên thế giới đang áp dụng.

Diễn giả Leroy Frank Ratnam đã chia sẻ Văn hóa của sự thành công, theo ông xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp chặt chẽ là yếu tố tất yếu để thành công. Đặc biệt là đối với những người lãnh đạo là những người tạo ra nền tảng cho văn hóa tổ chức. Họ chính là những người chịu trách nhiệm để tạo ra và duy trì một nền văn hóa mạnh mẽ, một môi trường lành mạnh, gắn kết cho tất cả mọi người trong tổ chức.

3 vấn đề chính ông chia sẻ trong văn hóa của sự thành công đó là tầm quan trọng và sức mạnh của một nền văn hóa hiệu quả; vấn đề kiến tạo tương lai của tổ chức và hiệu ứng của nó với sự thành công của toàn thể tổ chức; khám phá kết quả kỳ diệu của 3 mức độ hợp tác, đó là hợp tác, cộng tác và đồng sáng lập. Ngoài ra, diễn giả Leroy Frank Ratnam còn chia sẻ về công thức thành công trong việc tăng trưởng doanh số.

Qua buổi hội thảo, các doanh nghiệp trẻ có cơ hội tiếp cận, lãnh hội và chắt lọc những phương pháp quản trị thích hợp, đặc thù riêng cho sự phát triển của mỗi danh nghiệp./.

Minh Hữu

Chia sẻ bài viết