Tiếng Việt | English

05/10/2022 - 08:27

Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại huyện Đức Hoà và Bến Lức  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An vừa tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đức Hòa và Bến Lức.

Đoàn làm việc tại huyện Đức Hòa

Tại các điểm đến, đoàn được nghe địa phương báo cáo về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn đánh giá các địa phương đã tích cực thực hiện tốt các chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên, đoàn yêu cầu các địa phương nhanh chóng làm các hồ sơ, thủ tục để quyết toán sớm; đồng thời, phải tổ chức đoàn trực tiếp xuống kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp xem tiền đã đến tay người lao động chưa.

Hầu hết các doanh nghiệp được kiểm tra đều chuyển tiền hỗ trợ đến tay người lao động

Trước đó, đoàn kiểm tra thực tế 4 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa và Bến Lức. Tất cả các doanh nghiệp này đều thực hiện rất tốt các bước trong yêu cầu của Quyết định số 08. Song, một số doanh nghiệp vẫn còn ghi thiếu hoặc chưa đúng thông tin trong hồ sơ và được đoàn hướng dẫn khắc phục./. 

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết