Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 17:31

Long An: Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sau 2 ngày làm việc, chiều nay (16-7), Đại hội (ĐH) Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành phiên bế mạc.

 ĐH đã bầu Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Nam Việt giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Nguyễn Tuấn Bảo và Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Trần Văn Trai giữ chức vụ Phó Bí thư. Đồng thời, ĐH cũng bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.


 Đi 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2015-2020

Trong ngày làm việc thứ hai, sau khi thông quab áo cáo chính trị của Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ X, các đại biểu thống nhất cao với kết quảđã đạt, đồng thời, tập trung đóng góp cho văn kiện, các chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ 2015-2020.


Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc

Trong đó, các đại biểu tập trung đóng góp về các vấn đề trọng tâm như chất lượng tuyển quân hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh và giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.


Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2015-2020 

ĐH đã thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 như: Tuyển quân hàng năm đạt 100% ở cả 3 cấp trong đó ưu tiên sức khỏe loại 1, 2, số người có trình độ học vấn cao và công chức địa phương. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong bộ đội thường trực đạt 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75-80% loại khá, giỏi. Xây dựng lực lượng dự bị động viên cấp tỉnh đạt 1,4% so với dân số. Trong nhiệm kỳ kết nạp 220 đảng viên,100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh,…

Kiên Định

 

Chia sẻ bài viết