Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 10:10

Long An: Nhiều chuyển biến tích cực qua 2 cuộc vận động

UBMTTQVN huyện Thủ Thừa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại xã Bình An Ảnh: HỒNG ANH

Qua 20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện “Ngày vì người nghèo” đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Thông qua 2 cuộc vận động tinh thần đoàn kết, tính tự quản ở cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó, nâng cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên để tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động.

Nét mới của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong những năm gần đây là hàng năm UBND và UBMTTQ các cấp tặng bằng khen, giấy khen cho cá nhân và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp cho Quỹ “Ngày vì người nghèo”. Đến nay đã có 20.799 hộ được tặng bằng khen, giấy khen.

Tuy nhiên, công tác phối hợp của MTTQ với các ban, ngành, đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” còn nhiều hạn chế. Sự phân hóa giàu nghèo; tính dân chủ và công bằng đối với một bộ phận nhân dân chưa được bảo đảm; tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp,… là những yếu tố khách quan ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của cuộc vận động.

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện đến khu dân cư các nội dung như: Công tác DS-KHHGĐ, phòng, chống HIV/AIDS; công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác bảo hiểm y tế toàn dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống tác hại thuốc lá. Bên cạnh đó, tuyên truyền về việc Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm”; duy trì các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”./.

Ngọc Cẩm

Chia sẻ bài viết