Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2014 giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 849 nghìn tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, vừa chủ trì buổi họp trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá những kết quả năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 của ngành. Giám đốc Sở Xây dựng - Lưu Đình Khẩn, đại diện các sở, ngành tham dự tại cầu trực tuyến tỉnh Long An.

Quang cảnh hội nghị tại cầu trực tuyến tỉnh Long An

Năm 2014, các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu của ngành Xây dựng duy trì được sự tăng trưởng theo kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến tích cực của nền kinh tế đất nước. Giá trị sản xuất của ngành đạt 849 nghìn tỉ đồng (tăng 10,2% so với năm 2013). Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 34,5% (tăng 1,03% so với năm 2013); tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 20,6%m2 sàn/người; cả nước có khoảng 1,8 triệu m2 nhà ở xã hội. Về quản lý phát triển đô thị và nông thôn, đến nay cả nước có 15 quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được phê duyệt; 60/63 tỉnh, thành phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh; 15/15 khu kinh tế ven biển; 13/28 khu kinh tế cửa khẩu đã được phê duyệt quy hoạch chung. Về các dự án phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 102 dự án, trong đó có 38 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng 19.686 căn hộ; 64 dự án nhà ở cho công nhân với quy mô xây dựng 20.277 căn hộ. Chương trình phát triển nhà ở sinh viên đã có 75 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 145.000 sinh viên. Ngoài ra, về quản lý thị trường bất động sản, quản lý phát triển vật liệu xây dựng, cải cách hành chính, quản lý phát triển doanh nghiệp,… tiếp tục được ngành triển khai và thực hiện tốt.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế trong ngành như chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ thi công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật còn chậm; phát triển nhà ở xã hội tại một số địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức,…

Mục tiêu chủ yếu của ngành Xây dựng năm 2015 là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, bảo đảm đồng bộ, bền vững; thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là nhà ở… Một số chỉ tiêu của ngành phấn đấu đạt trong năm 2015: Phủ kín quy hoạch vùng tỉnh tại tất cả các địa phương trong cả nước; 100% các đô thị có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch phân khu so với diện tích đất xây dựng đô thị trung bình đạt 72-75%;… giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành tăng 10% so với năm 2014.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng tại địa phương…

MAI HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích