Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 16:56

Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ tham gia chương trình trực tiếp trên VOV1

Ngày 13/8/1945, Nhật Hoàng đã chấp nhận đầu hàng Đồng minh. Nhận thấy thời cơ có một không hai đã đến, Hội nghị toàn quốc của Đảng lập tức họp đã quyết định thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. Ngay đêm 13/8, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, kêu gọi: "Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh! Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà!".

Thời cơ đã đến, nhưng phải có một sự đồng lòng của toàn thể quốc dân đồng bào, với ý chí quyết tâm không chịu làm nô lệ, thì cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mới trở thành một sự kiện kỳ diệu trong lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại. Đó là cuộc cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân diễn ra trong thời gian ngắn nhất - chỉ 15 ngày, với tổn thất nhỏ nhất nhưng thành công lớn nhất, triệt để nhất, đến nay vẫn chưa một lần được lặp lại trong lịch sử nhân loại. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

70 năm đã qua, thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện diệu kỳ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Diễn ra và giành thắng lợi trong một thời gian ngắn, nhưng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và nhân dân ta trong hành trình hướng đến tương lai, kiên định mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sẽ tham gia Chương trình Thời sự đặc biệt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2/9 của Đài TNVN phát sóng trực tiếp vào 12h ngày 19/8 trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1 với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và bài học đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời điểm hiện nay". Mời quý vị và các bạn đón nghe./.

VOV/VOV.VN
 

 

Chia sẻ bài viết