Tiếng Việt | English

21/06/2015 - 11:25

Tạm hoãn hướng dẫn việc đưa lao động giúp việc gia đình sang Đài Loan

Tạm dừng công văn hướng dẫn về đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ đi Đài Loan.

 Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước: Ngày 19/6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo cho các doanh nghiệp về việc tạm dừng thực hiện Công văn số 2176, cho tới khi Bộ có văn bản hướng dẫn mới.


Chị Phương Lan ở Phú Thọ sang Đài Loan giúp việc gia đình đã hơn 10 năm (Ảnh: FB nhân vật)

Trước đó, ngày 9/6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN hướng dẫn triển khai đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc.

Nguyên nhân theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tới nay ta và phía Đài Loan chưa thống nhất được kế hoạch triển khai cụ thể./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết