Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Ngành Tuyên giáo

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền

Trao tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2014

Ngày 29-1-2015, Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TG năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Mai Văn Chính biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ ngành TG trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Bí thư yêu cầu trong năm 2015, ngành TG cần tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy Đảng cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên bằng chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện. Bên cạnh đó, ngành TG cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu bộ phận giúp việc của cấp ủy trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là nội dung chuyên đề năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ban TG các cấp với cơ quan, đơn vị cùng cấp trong hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Năm qua, ngành TG trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động trên lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên truyền, văn hóa-văn nghệ, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc,... Đặc biệt là tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XI) ở các cấp; tham dự và xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Song song đó, hoạt động văn hóa-văn nghệ, nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển gắn với Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành lập các đoàn tổ chức phúc tra, lập hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận danh hiệu và cấp bằng công nhận 56 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Một số thành tích nổi bật trên lĩnh vực văn nghệ, nghệ thuật trong năm phải kể đến là Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An đoạt 1 Huy chương Vàng triển vọng giải Trần Hữu Trang; 1 Huy chương Bạc giải Tài năng trẻ toàn quốc; 2 Huy chương Bạc trong Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm 2014,...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận liên quan đến các giải pháp nâng cao hiệu quả, phòng, chống mê tín dị đoan và lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; hoạt động tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới gắn với xây dựng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới,...

Dịp này, Ban TG Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 5 tập thể làm tốt công tác TG trong năm 2014.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
NgànhTuyên giáo