Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 20:31

Việt Nam hợp tác với các nước dự báo thời tiết nguy hiểm

Bão và các thiên tai không có giới hạn về hành chính và dịch chuyển trên cả khu vực Biển Đông.

Cuộc họp lần thứ 2 Nhóm Quản lý Tiểu dự án khu vực Dự án Trình diễn dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Châu Á diễn ra sáng 11/8 tại Hà Nội.

Cuộc họp lần thứ 2 Nhóm Quản lý Tiểu dự án khu vực Dự án Trình diễn Dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Châu Á diễn ra tại Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia. Đây là Dự án do Tổ chức Khí tượng thế giới tổ chức.

Dự án Trình diễn Dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Châu Á bắt đầu từ năm 2010, nhằm góp phần xây dựng năng lực và trợ giúp các nước đang phát triển trong khu vực sử dụng các sản phẩm dự báo thời tiết thông qua "Quy trình Trình diễn dự báo". Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ thành lập các Trung tâm dự báo vùng, tạo nên những cơ sở dữ liệu chung để hỗ trợ các nước trong khu vực. Với dự án này, các nước tham gia có thể cải thiện được cảnh báo về điều kiện thời tiết nguy hiểm và các diễn biến liên quan đến thời tiết.

Cuộc họp lần thứ 2 Nhóm Quản lý Tiểu dự án khu vực Dự án Trình diễn Dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Châu Á diễn ra tại Hà Nội từ 11 đến 14/8 tập trung tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng trong việc tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực liên quan đến thời tiết.

Ông Trần Hồng Thái, Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Việt Nam và các bên tham gia Dự án như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), và một số nước trong khu vực Đông Nam Á là Campuchia, Lào, Philippines, Thái Lan cùng nhau chia sẻ số liệu quan trắc và sản phẩm dự báo; trao đổi kiến thức về dao động thời tiết và biến đổi khí hậu…

Ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: “Việt Nam trong năm vừa qua cũng được xác định là một trung tâm dự báo khu vực ở Châu Á, được Tổ chức Khí tượng thế giới hỗ trợ từng bước tạo nên những cơ sở dữ liệu chung. Đây cũng thể hiện vị thế lĩnh vực khí tượng thủy văn của Việt Nam trên trường thế giới đang ngày một nâng lên. Cuộc họp này mục tiêu chính là kiểm tra sự sẵn sàng của Việt Nam để bắt đầu tác nghiệp như một trung tâm dự báo vùng. Việc này hết sức quan trọng, bởi khi các cơn bão dịch chuyển, bão và các thiên tai là không có giới hạn về hành chính và dịch chuyển trên cả khu vực Biển Đông có tính chất liên kết ở khu vực. Thông tin của từng nước có tính chất hỗ trợ các nước khác rất nhiều, do đó Việt Nam hiện nay cũng đang cần sự hỗ trợ của các nước trong khu vực”./.

Thy Hạt/VOV – Trung tâm Tin

 

Chia sẻ bài viết